ไม้เทียม เอสซีจี รุ่นไม้ฝา

ไม้ฝา รุ่นคราฟท์แมน : โคโลเนียล (Colonial)

ไม้ฝา รุ่นมาตรฐาน

ไม้ฝา รุ่นคลาสสิค

ไม้ฝา กลุ่มสีประกายเงา

ไม้ฝา รุ่นบังใบ

ไม้ฝา รุ่นทาสีทับได้

ไม้ฝา รุ่นสีซีเมนต์ (Timber)