กระเบื้องมุงหลังคา เอสซีจี

รุ่นซีแพค กลุ่มสีมาตรฐาน

 • scg-concrete-tile-seagull-grey-01.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีเทาปีกนางนวล (E)

  13.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-red-01-1.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีแดงกุหลาบ (E)

  13.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-brown-oak.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีน้ำตาลโอ๊คแดง

  13.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-tawny-brick-01.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีอิฐอำไพ

  13.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • -สีเขียวทุ่งหญ้าz-z682838568950.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีเขียวทุ่งหญ้า

  17.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-myrtle-green-01.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีเขียวอินทนิล

  17.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-seagull-grey-01.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีเทาปีกนางนวล (CEN)

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-red-01.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค สีแดงกุหลาบ (CEN)

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare

รุ่นซีแพค คอนแทรซ กลุ่มสีประกาย

 • scg-concrete-tile-contrazz-bullion-flashed.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค คอนแทรซ สีประกายกาญจน์

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-contrazz-lunar-flashed.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค คอนแทรซ สีประกายดวงเดือน

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-contrazz-red-flashed.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค คอนแทรซ สีประกายตะวัน

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-contrazz-gold-flashed.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค คอนแทรซ สีประกายทอง

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-contrazz-fire-flashed.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค คอนแทรซ สีประกายอัคนี

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-contrazz-garnet-flashed.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค คอนแทรซ สีประกายโกเมน

  15.00 ฿
  Product Highlightsคุณสมบัติ กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความชันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare

รุ่นซีแพค สมูทคูล

รุ่นซีแพค ทริพเพิลโทน

 • -รุ่นซีแพค-กลุ่มสีทริพเพิลโทน-สีดินเผา-01.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค ทริพเพิลโทน สีดินเผา

  18.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • -รุ่นซีแพค-กลุ่มสีทริพเพิลโทน-สีใบไม้.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค ทริพเพิลโทน สีเขียวใบไม้

  21.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • -รุ่นซีแพค-กลุ่มสีทริพเพิลโทน-สีเปลือกไม้.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค ทริพเพิลโทน สีเปลือกไม้

  18.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare

รุ่นซีแพค จีโอสไตล์

 • scg-concrete-tile-geo-style-dark-copper.png
  Compare

  กระเบื้องหลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค จีโอสไตล์ สีดาร์ค คอปเปอร์

  17.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-geo-style-lignite-grey.png
  Compare

  กระเบื้องหลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค จีโอสไตล์ สีลิกไนต์ เกรย์

  17.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-geo-style-earth-stone.png
  Compare

  กระเบื้องหลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค จีโอสไตล์ สีเอิร์ธสโตน

  17.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare

รุ่นซีแพค ซีซั่น

 • -รุ่นซีแพค-กลุ่มสีซีซั่น-สีซัมเมอร์เคลย์.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค ซีซั่น สีซัมเมอร์เคลย์

  21.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • -รุ่นซีแพค-กลุ่มสีซีซั่น-สีวินเทอร์เกรย์.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค ซีซั่น สีวินเทอร์เกรย์

  21.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • -รุ่นซีแพค-กลุ่มสีซีซั่น-สีออทัมน์บราวน์.jpg
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค ซีซั่น สีออทัมน์บราวน์

  21.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare

รุ่นซีแพค นีโอคลาส

 • scg-concrete-tile-neo-class-passion-beige-.png
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค นีโอคลาส สีทรายบุษรา

  17.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-neo-class-silver-titanium-.png
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค นีโอคลาส สีเงินไททาเนี่ยม

  17.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare
 • scg-concrete-tile-neo-class-tantalum-grey-.png
  Compare

  หลังคาเอสซีจี รุ่นซีแพค นีโอคลาส สีเทาแทนทาลัม

  17.00 ฿
  Product Highlightsรายละเอียดสินค้า กระเบื้องขนาด 33 x 42 ซม. น้ำหนักโดยประมาณ 4.05 กก./แผ่น ความซันของหลังคา 17-90 องศา (แนะนำที่ 30-35 องศา) จำนวนที่ใช้ประมาณ 10-11 แผ่น/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับรูปทรงหลังคา ระยะแป…
  Compare