คอนกรีตชะลอความเร็วรถ

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

ขอบชะลอความเร็ว