ขอบคันหิน (Border Curve)

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน

ขอบคันหิน-เอสซีจี